Konsultanci
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Platformy

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Styczeń 2021 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 53 1 2
week 1 3 4 5 6 7 8 9
week 2 10 11 12 13 14 15 16
week 3 17 18 19 20 21 22 23
week 4 24 25 26 27 28 29 30
week 5 31

Login Form

Klauzula informacyjna

   

Jestem nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze z wieloletnim stażem przy tablicach szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.
Od 1999 roku pracuję również jako edukator zorientowany na wieloaspektowe wspieranie organizacji procesu dydaktycznego; zainteresowany pomiarem dydaktycznym, ewaluacją oraz rozwojem zawodowym nauczycieli.
W obszarze moich aktywności niezmiennie pozostają edukacja humanistyczna i europejska. Jako absolwent Międzynarodowej Szkoły Badań Holocaustu w Izraelu i stypendysta Departamentu Stanu USA wspieram w regionie program Zachować Pamięć.
Ale przede wszystkim rozwija i wzmacnia mnie pasja niestrudzonego rowerowego obieżyświata, wrażliwego na zrównoważony rozwój – ciekawego ludzi i świata, ceniącego intelektualną niezależność.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moją zawodową codzienność wypełnia wspólna praca z doskonałym zespołem pracowników WODN w Sieradzu oraz doskonalenie nauczycieli obejmujące kształcenie zawodowe, doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo w szkole, zarządzanie oświatą, programowanie pracy szkoły, dydaktyki przedmiotowe przede wszystkim biologii i przyrody oraz odrobinę bibliotekoznawstwo.
Aktywność, innowacyjność, wykorzystywanie dobrych praktyk, zasobów środowiska lokalnego i twórcze podejście do realizowanej edukacji, to aspekty które interesują mnie najbardziej. Edukacja zadaniowa i kreowanie dedykowanych sytuacji dydaktycznych, to największe wyzwanie dla szkoły naszych czasów. Pracuję nad ich upowszechnieniem. Zapraszam do współpracy.
Człowiek jest podmiotem, w który zawsze warto inwestować, choć czasami na efekt trzeba poczekać.  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 207

 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 208

Jestem nauczycielem matematyki i dyrektorem szkoły. Jako „refleksyjny praktyk” chcę wspomóc nauczycieli w zakresie edukacji matematycznej a dyrektorów w zarządzaniu szkołą.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 206

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostają relacje oraz umiejętności społeczne i profesjonalne nauczycieli i pedagogów. Chcę Ich wspierać w pracy i rozwoju zawodowym tak, by czuli satysfakcję z podejmowanych działań. Realizowana problematyka szkoleń: Kierowanie zespołem, grupą, budowanie autorytetu nauczyciela, diagnoza pedagogiczna w szkole i placówce, rozwiązywanie konfliktów, problemów wychowawczych, rozwijanie umiejętności profesjonalnych nauczycieli, profilaktyka uzależnień (instruktor metody Szkolna Interwencja Profilaktyczna). 

e-mail: eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 208

Prowadzę zajęcia z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, poświęcając szczególną uwagę komputeryzacji bibliotek szkolnych w programie Mol Optivum oraz Mol NET+, dzielę się w tym zakresie wieloletnim doświadczeniem. Drugim obszarem zainteresowań zawodowych jest arteterapia w szerokim rozumieniu i jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Moją zawodową pasją jest także nauczanie (i uczenie się) w formie e-learningu.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 210

Nauczyciel konsultant - obszar kompetencji
• organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
• z różnymi rodzajami niepełnosprawności (tj. autyzm, niepełnosprawność  intelektualna),
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• z zaburzeniami mowy,
• promocja zdrowia (koordynator Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie).
Zainteresowania: neurodydaktyka, e – learning.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 212

mgr Anna Guć 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 212

mgr Jadwiga Wysocka 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 206

Jestem nauczycielką języka angielskiego z trzydziestopięcioletnim stażem pedagogicznym. Jako nauczyciel konsultant staram się wspierać rozwój zawodowy nauczycieli realizując szkolenia w zakresie (między innymi): metodyki nauczania języków obcych, dostosowania warsztatu pracy nauczyciela do zmian zachodzących w systemie oświaty, zagadnień kulturowych angielskiego obszaru językowego, indywidualizacji pracy z uczniem na lekcjach języka obcego, oceniania kształtującego, nauczania multisensorycznego. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 213

Ukończył historię na UŁ; podyplomowo: historię najnowszą i wiedzę o społeczeństwie na UMK w Toruniu oraz zarządzanie w oświacie i dydaktykę przedsiębiorczości na AE w Katowicach. W WODN w Sieradzu do niedawna zajmował się redagowaniem dwumiesięcznika „Szkolne Wieści” oraz organizacją Festiwali Gazetek Szkolnych. Obecnie prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i prawa prasowego, mobbingu, mowy ciała, dziejów religii (islam, judaizm, prawosławie), regionalizmu, organizacji gazetek szkolnych oraz z wykorzystania w nauczaniu cmentarza jako tekstu kultury.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole podstawowej i placówce kształcącej przyszłych nauczycieli.
Wspomaganie nauczycieli, szkół i placówek w zakresie:
•    edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole podstawowej
•    edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
•    edukacji artystycznej (sztuka) w szkole podstawowej

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar kompetencji:
•  Edukacja przedszkolna. Proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się.
•  Life Coaching – metody wspierania relacji międzyludzkich. Rozwój osobisty oraz proaktywne działania w zawodzie.  Komunikacja transformująca.
•  Trening Zastępowania Agresji – rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, budowanie relacji i komunikacji opartej na szacunku. Wnioskowanie moralne.
•  Zaburzenia zachowania dzieci. Profilaktyka i terapia.
•  Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka/ucznia.
•  Komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciele – uczniowie – rodzice.
•  Psychodydaktyka kreatywności. Metody twórczego nauczania. Praca z uczniem zdolnym.
•  Motywacja w procesie edukacji.
•  Budowanie autorytetu nauczyciela.
•  Stres i wypalenie zawodowe.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 214

Współpraca

BIP

Copyright 2021 WODN w Sieradzu